Valikko Sulje

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä www.tammelantaiteilijat.com -domainin alla olevia sivustoja (Tammelan taiteilijat). Tammelan taiteilijat -sivuston käyttäjän (käyttäjä) tulee sivustoja hyödyntäessään sitoutua näissä ehdoissa mainittuihin käyttöä koskeviin ehtoihin.

Tammelan taiteilijat -sivuston käyttö

Tammelan taiteilijat -sivustoa saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muokata, kopioida, näyttää, esittää, siirtää tai myydä mitään saatua tietoa eikä myöntää näihin käyttäoikeuksia.

Luvaton käyttö

Käyttäjä EI saa käyttää palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten:

  • käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä,
  • lähettää materiaalia varmistumatta siitä, että materiaali ei sisällä viruksia, tai muita näihin rinnastettavia ohjelmistoja,
  • pyrkiä estämään tai vaikeuttamaan toisten käyttäjien palveluiden käyttöä,
  • toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan sellainen kielenkäyttä, joka koetaan epäsiveelliseksi, laittomaksi, rasistiseksi jotakin ihmisryhmää kohtaan, loukkaavaksi tai uhkaavaksi.

Tekijänoikeudet

Nämä internetsivut on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Tekijänoikeuden Tammelan taiteilijat -sivustoon omistaa Tammelan kunta ja tmi mansikkaniemi.com.

Tammelan taiteilijat -sivuston oikeudet

Tammelan kunnalla on oikeus muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä tai siellä olevia palveluita. Tammelan kunnalla on oikeus valvoa Tammelan taiteilijat -sivustolla olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai näiden käyttöehtojen vastaista.

Vastuun rajoitus

Käytettäessä Tammelan taiteilijat -sivujen palveluita, joista ei peritä maksua, ei tmi mansikkaniemi.com, eikä Tammelan kunta vastaa sivuston laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta muuhun kuin esittelytarkoitukseen. Tmi mansikkaniemi.com ja Tammelan kunta eivät vastaa Tammelan taiteilijat -sivuston palveluissa ilmenevistä häiriöistä tai keskeytymisestä.

Tammelan Taiteilijat -sivuston taiteilijat ovat tehneet Tammelan kunnan kanssa sopimuksen tietojensa ja teostensa esittelystä www.tammelantaiteilijat.com -kotisivuilla. He myös vastaavat antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Tammelan taiteilijat -sivustolla voi olla linkkejä sivuistoille, joita ylläpitävät muut tahot. Tammelan kunta ei tarkista aktiivisesti näiden sivustojen sisältöä eikä vastaa informaatiosta, sisällöstä tai hyödykkeistä, joita näillä sivustoilla tarjotaan.

Sisällöntuottajan toimittama sisältö

Tammelan taiteilijat -sivustolle hankitaan taiteilijoilta yksilöllistä tietoa. Sisällöntuottajat vastaavat itsenäisesti toimittamastaan materiaalista. Tammelan kunta pyrkii poistamaan sisällönjtuottajien toimittamasta materiaalista lainvastaisen, loukkaavan tai hyvän tavan vastaisen sisällön.

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa laitteellesi. Evästeitä käytetään verkkopalvelun sisällön esittämiseen, verkkopalvelun käyttäjien tilastointiin ja markkinointitarkoituksiin.

Tilastointia varten käytettävät evästeet mahdollistavat sivujen kävijöiden seurannan. Verkkosivujen toimivuudesta saadun kävijädatan perusteella voimme parantaa verkkopalvelun laatua. Markkinoinnin evästeillä mahdollistetaan kohdennettu mainonta.

Kerättyjä tietoja käsitellään anonyymisti siten, ettei tietoja voida yhdistää yksittäisiin käyttäjiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Kolmannen osapuolen evästeet

Verkkopalveluun kytketyt, kolmannen osapuolen evästeet liittyvät web-analytiikan ja sosiaalisen median palveluihin. Nämä palvelut saattavat välittää käyttöä koskevia henkilöimättömiä tietoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Evästeiden käytön estäminen

Voit hallita evästeiden käyttöä verkkoselaimen selainasetuksista. 

Yhteydenotot

Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen paivi.paija@tammela.fi.